Taxaties en taxeren van kunst door Schreuder & Kraan

Collectie Schreuder & Kraan negentiende-eeuwse chauffeuse

In de zaak in Haarlem of bij u op locatie kunnen wij kunst voor u taxeren. Wanneer u ons een kunstvoorwerp aanbiedt en we komen tot zaken, dan rekenen we uiteraard geen taxatiekosten.

Bij een taxatie bestaan er diverse vormen van waardebepaling:

Bij taxaties voor verzekering wordt de waarde van uw kunstvoorwerpen van te voren vastgelegd, zodat daar later nooit discussie over kan ontstaan met uw verzekeraar. De waarde is hoger dan die in het economisch verkeer, omdat het een vervangingswaarde betreft: een waarde die een afspiegeling is van de moeite die het kost om een vergelijkbaar kunstwerk als het verkoren gegane of gestolen kunstwerp uit uw collectie te vinden en terug te kopen.

Bij taxaties ten behoeve van successie, onderlinge verdeling of boedelscheiding wordt de waarde vastgesteld op basis van de “waarde in het economische verkeer”.

TAXATIETARIEVEN

Het maken van een taxatierapport kost € 145 per uur (inclusief 21% BTW), elk opvolgend uur kost € 120 per uur (inclusief 21% BTW).
Eventuele reis- en verblijfskosten worden in rekening gebracht tegen een tarief van € 0,50 per kilometer met een minimum van € 17,50.

Mondelinge taxaties bij ons in de zaak kosten € 42,50 per half uur.