Alladin karaffen met en zonder levensbloem

Levend water

Een mens bestaat voor ten minste 70% uit water. Om goed te kunnen functioneren wordt geadviseerd om ca. 1,5 liter water per dag te drinken.
In Nederland zijn wij gezegend met voldoende schoon en zuiver drinkwater. Helaas raakt ons water tijdens het transport door rechte waterleidingen en onder hoge druk veel van zijn vitaliteit kwijt.

 

images (4)

Nature’s Design

Het Zwitserse bedrijf Nature’s Design brengt karaffen en glazen op de markt die ervoor zorgen dat water en andere vloeistoffen de onderweg verloren vitaliteit herwinnen.

Dit kan ook zichtbaar worden gemaakt. De Japanner Masaru Emoto heeft een methode ontwikkeld om ijskristallen van water te fotograferen. Deze kristallen worden gedurende een kort moment tijdens het ontdooien van ijs gevormd.

Zuiver bronwater vormt prachtige, regelmatige kristallen. Emoto constateerde opmerkelijke verschillen tussen de perfecte kristallen van gezond, levend water en de vervormde kristallen van ongezond, levenloos, vervuild water.
Wanneer er met Emoto’s methode foto’s worden gemaakt van water dat zo uit de kraan komt en van dat zelfde water nadat het tenminste 3 minuten in een Nature’s Design Energy karaf heeft gestaan, zijn de verschillen opmerkelijk. De kristalvorm herstelt zich.

Bronwater (links) en wijn (rechts) vóór en na een verblijf in de Nature’s Design karaf:

bronwater vóór een verblijf in de Alladin karaf wijn vóór een verblijf in de Alladin karaf vóór
bronwater ná een verblijf in de Alladin karafe Alladin karaf wijn ná een verblijf in de Alladin karaf na

Wij hebben zelf ervaren dat de smaak van water uit een Nature’s Design karaf beter is: zachter, ronder, lekkerder. Ook bijvoorbeeld koffie, gezet met water uit een Nature’s Design karaf, smaakt voller en het mooie van de koffie komt meer tot zijn recht.

Hoe deze verandering precies tot stand komt, weet men nog niet precies. Onze wetenschappelijke kennis op het fascinerende gebied van de eigenschappen van water is lang niet toereikend, noch staat de wetenschap open voor nieuwe, alternatieve denkpatronen.

Nature's design wijnglas
Wijnglazen en de Rubellum wijnkaraf van Nature’s Design

Van muziek naar vorm
Hoe is de vorm van de karaffen en glazen tot stand gekomen?
De ontwerper en musicus Thomas Chocola, wilde klank in vorm vertalen.

Hij bestudeerde uitvoerig de patronen van- en de verhoudingen tussen geluidsgolven van majeur muziekakkoorden. Zijn zoektocht bracht hem bij de Gulden Snede en de wiskundige principes die aan muziek ten grondslag. Deze werden onder andere geformuleerd door wiskundigen als Pythagoras en Fibonacci.

De vorm en de opeenvolging van volumes van de Nature’s Design karaffen en glazen werd uiteindelijk bepaald door de verhoudingen binnen de majeurakkoorden.

Je zou de glazen vorm kunnen zien als een klankkast die een bepaalde resonantie (trilling/ energie) kan oproepen. Deze resonantie kan heilzame effecten hebben op haar omgeving.

De al eerder genoemde Japanner Emoto is er van overtuigd dat water deze resonantie kan opnemen en overbrengen. Na een paar minuten in de karaf of het glas hervindt het water zijn vitaliteit. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld wijn of kruiden die in het glaswerk worden bewaard. De smaak komt tot volle wasdom.

Gouden Levensbloem

De Levensbloem
Op de bodem van bepaalde series karaffen en glazen van Nature’s Design is een afbeelding van de Levensbloem te vinden.

De Levensbloem

Dit symbool draagt de basisvorm voor alle leven op aarde in zich. Alles wat zich in ons universum in vorm heeft gemanifesteerd, zichtbaar en onzichtbaar, van tastbare objecten tot moleculen, van atoomstructuren tot de kleinst mogelijke deeltjes, is uiteindelijk te herleiden tot de basisgeometrie van de Levensbloem.

De energetische invloed van dit  krachtige symbool ondersteunt het revitaliseringsproces.

Alladin serie van Nature's Design

Schreuder & Kraan biedt een uitgebreide collectie aan karaffen en glazen van Nature’s Design. Al dit  glaswerk is ontworpen volgens het principe van de Gulden Snede en heeft een revitaliserende werking.

De karaffen zijn leverbaar als 120 ml mini-karaf voor oliën of kruiden, de Alladin van 1,3 liter, de Alladin Family van 2,3 liter en de Beauty van 5 liter (voorzien van een tapkraan).

Drinkglazen bestaan er in de Basic uitvoering (Mythos basic 0,25 ml) of met Levensbloem symbool en als wijnglas op voet.

> Klik hier voor de produktpagina voor glaswerk, voor de actuele prijzen.