Het familiebedrijf Horrix behoorde in de negentiende eeuw tot de belangrijkste meubelfabrikanten in Nederland. Met hun hoogwaardige ontwerpen wisten zij een welvarende en stand bewuste clientèle te winnen.

De kast in onze collectie is van het “genre renaissance”. De technische perfectie en de verfijnde afwerking van deze kast getuigen van het vakmanschap en de kwaliteit van deze Haagse firma.

Horrix liet zich in zijn ontwerpen vaak inspireren door de Franse mode. Ons model is geënt op de ontwerpen als die van de invloedrijke Parijse firma Ribaillier et Mazaroz uit het derde kwart van de 19de eeuw, (zie de afbeeldingen uit de voorbeeldboeken van deze firma, hieronder). Het prachtige snijwerk is echter duidelijk ontleend aan Hollandse of Vlaamse voorbeelden uit de 16de en 17de eeuw.

De firma was vooruitstrevend, in zijn tijd: men beschikte over een fotostudio waarin de meubels werden gefotografeerd om al de leverbare modellen aan de klanten te kunnen tonen. De fotocollectie van Horrix is bewaard gebleven in het gemeente-archief te ’s-Gravenhage, als onderdeel van het archief van de firma. Onze kast komt daar in verschillende varianten voor.

Horrix mahonie boekenkast met snijwerk, 1875 – 1900 
Het hoofdgestel is voorzien van een tandlijst en een 
fries met acanthus motief. 
De stijlen zijn versierd met leeuwenkoppen, 
mannenfiguren en festoenen van vruchten.
Afmetingen: 180,5 x 118 x 42 cm
Gestempeld: "Horrix"
VERKOCHT

Zie: Klant als koning, koning als klant: de meubels van Horrix en Mutters

Zie: Horrix en Mutters; Twee Haagse meubelfabrikanten

Zie: Horrix en de smaak van de 19de eeuw